Přípravný kurz

Přípravný kurz na přijímací zkoušky z českého jazyka

  • je určen pouze pro žáky 9. tříd, kteří se chtějí připravit na přijímací zkoušky na střední školy
  • začíná v říjnu, končí v dubnu
  • setkávání probíhá osobně ve všední dny 1x týdně v Kunovicích
  • 1 lekce trvá 45 - 60 minut
  • den a hodinu si vyberete dle nabízených termínů (pokud nebude daný termín již obsazen)
  • od školního roku 2023/2024 bude výuka probíhat minimálně po 2 a maximálně po 4 studentech, proto prosím počítejte s tím, že se během školního roku můžou ke dvěma žákům přidat další dva
  • v případě odpadlé výuky buď ze strany lektora, nebo žáka (nemoc, prázdniny, rodinné či pracovní důvody) se hodina nenahrazuje

* Tento kurz není doučováním probíraného učiva ve škole. Věnujeme se hlavně tématům, která se objevují na přijímacích zkouškách