O mně 

Jmenuji se Simona Kellerová. Bydlím v Kunovicích u Uherského Hradiště. V roce 2009 jsem ukončila studium magisterským titulem na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci - obor český jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol. Po studiu jsem pracovala na základní škole jako učitelka českého jazyka. V období mateřské dovolené mé kroky vedly k domácímu vzdělávání dětí, doučování českého jazyka a k přípravě žáků 8. a 9. tříd na přijímací zkoušky na střední školy. Nyní opět učím český jazyk na 2. stupni základní školy. 

Všichni žáci, kteří prošli mým přípravným kurzem, úspěšně přijímací zkoušky z českého jazyka zvládli. 

Budu se těšit na spolupráci.